Forum


Powrót Odstąpienie od podpisania umowy - procedura odwrócona.

P.

Przemysław .....

1

Witam,
Stan faktyczny wygląda następująco:
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy ( nie był wadium). Mamy jeszcze dwie następne oferty w kolejce, ale nie chcemy z żadnym z nich zawierać umowy. Zgodnie z art. 94 ust. 3 Pzp Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Oznacza to, że możemy ale nie musimy wybrać następnego Wykonawcę w kolejce. Na jakiej podstawie prawnej unieważnić postępowanie? Czy można na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7?
Witam, Stan faktyczny wygląda następująco: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy ( nie był wadium). Mamy jeszcze dwie następne oferty w kolejce, ale nie chcemy z żadnym z nich zawierać umowy. Zgodnie z art. 94 ust. 3 Pzp Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Oznacza to, że możemy ale nie musimy wybrać następnego Wykonawcę w kolejce. Na jakiej podstawie prawnej unieważnić postępowanie? Czy można na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7?
0
2020-12-16 12:52 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a zamawiający nie dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego).
Gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a zamawiający nie dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego).
0
2020-12-16 13:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy