Forum


Powrót JEDZ Wykonawcy a JEDZ podmiotu trzeciego

ED

Edyta Dębiec

2

Wykonawca złożył w postępowaniu JEDZ, w którym nie wskazał, że będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunku i nie załączył też JEDZa podmiotu trzeciego po, po czym na wezwanie zamawiającego o złożenie dokumentów w postępowaniu składa zobowiązanie podmiotu trzeciego. Co w takiej sytuacji wezwać do złożenia JEDZa podmiotu trzeciego w zakresie, w którym udostępnia on swoje zasoby oraz do uzupełnienia JEDZa Wykonawcy ( na podstawie art. 26 ust. 3) w związku z przedstawieniem zobowiązania?
Wykonawca złożył w postępowaniu JEDZ, w którym nie wskazał, że będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunku i nie załączył też JEDZa podmiotu trzeciego po, po czym na wezwanie zamawiającego o złożenie dokumentów w postępowaniu składa zobowiązanie podmiotu trzeciego. Co w takiej sytuacji wezwać do złożenia JEDZa podmiotu trzeciego w zakresie, w którym udostępnia on swoje zasoby oraz do uzupełnienia JEDZa Wykonawcy ( na podstawie art. 26 ust. 3) w związku z przedstawieniem zobowiązania?
0
2016-11-08 11:40 0

MP

Monika Półrola

0

a w siwz była przewidziana taka opcja że w przypadku nie złozenia jedz przez podwykoanwce będzie wzywał do uzupełnienia?
a w siwz była przewidziana taka opcja że w przypadku nie złozenia jedz przez podwykoanwce będzie wzywał do uzupełnienia?
0
2016-11-09 14:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy