Forum


Powrót faktura zapłacona czy wystawiona - kiedy zamówienie zostało udzielone

A.

Anna .....

2

Witam,

Proszę o odpowiedź - tak jak udzieleniem zamówienia w trybie Pzp jest zawarta umowa tak w zamówieniach (chodzi o Regulaminowe) gdzie Wykonawca wystawia fakturę a Zamawiający ją płaci - udzieleniem zamówienia jest wystawiona czy zapłacona faktura? Pytam w kontekście sprawozdawczym - jeśli Zam. w postępowaniach Regulaminowych udziela zamówień i nie zawiera umowy tylko płaci za zamówienie na podstawie faktury - a faktura jest wystawiona pod koniec danego roku a zapłacona w kolejnym roku - kiedy zostało udzielone zamówienie? W dacie wystawienia czy zapłaty faktury?
Witam, Proszę o odpowiedź - tak jak udzieleniem zamówienia w trybie Pzp jest zawarta umowa tak w zamówieniach (chodzi o Regulaminowe) gdzie Wykonawca wystawia fakturę a Zamawiający ją płaci - udzieleniem zamówienia jest wystawiona czy zapłacona faktura? Pytam w kontekście sprawozdawczym - jeśli Zam. w postępowaniach Regulaminowych udziela zamówień i nie zawiera umowy tylko płaci za zamówienie na podstawie faktury - a faktura jest wystawiona pod koniec danego roku a zapłacona w kolejnym roku - kiedy zostało udzielone zamówienie? W dacie wystawienia czy zapłaty faktury?
0
2020-12-17 14:49 0

I.

Iwona .....

0

data wystawienia
data wystawienia
0
2020-12-17 17:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy