Forum


Powrót udostępnienie zasobów według nowej ustawy Pzp

K.

Kamila .....

0

Witam, przygotowuję zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji. Czy art. 118 ust. 2 nowej ustawy ma zastosowanie również gdy w grę wchodzi zamówienie na dostawy? brzmienie art.: 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Dziękuję za odpowiedź
Witam, przygotowuję zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji. Czy art. 118 ust. 2 nowej ustawy ma zastosowanie również gdy w grę wchodzi zamówienie na dostawy? brzmienie art.: 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Dziękuję za odpowiedź
0
2020-12-18 10:59 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 932

Nie. W dostawach, co do zasady uczestniczą podmioty zewnętrzne. Mało który wykonawca realizuje dostawy samodzielnie. Zazwyczaj co najmniej w zakresie transportu korzysta z usług innych firm.
Nie. W dostawach, co do zasady uczestniczą podmioty zewnętrzne. Mało który wykonawca realizuje dostawy samodzielnie. Zazwyczaj co najmniej w zakresie transportu korzysta z usług innych firm.
0
2020-12-18 11:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy