Forum


Powrót Formularz asortymentowo-cenowy - błędnie wpisana ilość

A.

Aleksandra .....

3

Witam. Przetarg powyżej progu. W formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca wpisał błędną liczbę zamawianego produktu. Czy można to potraktować jako omyłkę? Spotkałam się z różnymi opiniami...
I jeszcze jedno: inny wykonawca w formularzu ofertowym wpisał, że składa ofertę na pakiet nr 8 (tak odczytano na otwarciu), a w trakcie badania ofert zobaczyłam, że zgodnie z załącznikiem asortymentowo-cenowym Wykonawca ten złożył ofertę na pakiet nr 9 (błędnie wpisał numerację). Czy to mogę potraktować jako omyłkę i czy powinnam napisać sprostowanie do informacji z sesji otwarcia ofert? Dziękuję ;-)
Witam. Przetarg powyżej progu. W formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca wpisał błędną liczbę zamawianego produktu. Czy można to potraktować jako omyłkę? Spotkałam się z różnymi opiniami... I jeszcze jedno: inny wykonawca w formularzu ofertowym wpisał, że składa ofertę na pakiet nr 8 (tak odczytano na otwarciu), a w trakcie badania ofert zobaczyłam, że zgodnie z załącznikiem asortymentowo-cenowym Wykonawca ten złożył ofertę na pakiet nr 9 (błędnie wpisał numerację). Czy to mogę potraktować jako omyłkę i czy powinnam napisać sprostowanie do informacji z sesji otwarcia ofert? Dziękuję ;-)
1
2016-11-08 12:00 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 474

W sprawie omyłek i sposobu ich kwalifikacji napisano całe tomy, a wniosek jest jeden - każda sprawę należy badać indywidualnie. Coś co w jednym przetargu było omyłką w innym mimo wyraźnych podobieństw tą omyłką nie jest. W sprawie różnych ilości oferowanego produktu. Pierwsze pytanie czy w innym miejscu w ofercie nie wskazał prawidłowej wielkości? Gdyby tak było można by przyjąć że mamy dwa rozbieżne zapisy i wystąpić o ewentualne wyjaśnienie. Jeśli nie mam żadnego innego zapisu to w mej ocenie oferta ta ma cechy niezgodności z siwz. Jeśli chciałem kupić 10 komputerów a on mi zaproponował 15 to nie jest moje zamówienie. Jeśli chciałem wybudować 1 km drogi a on mi wycenia i oferuje 1,2 km to jest to błąd nieusuwalny. W drugim przypadku jesli pakiet 8 pomylił z 9 - co widać z zawartości i asortymentu pakietów wydaje sie że mamy do czynienia z oczywista omyłką pisarską. Myślę że sprostowanie błędu na stronie internetowej uchybieniem nie jest, ale nie da się sprostować i powtórzyć informacji z otwarcia ofert, w szczególności jeśli byli obecni zainteresowani. Tu pozostanie rozbieżność
W sprawie omyłek i sposobu ich kwalifikacji napisano całe tomy, a wniosek jest jeden - każda sprawę należy badać indywidualnie. Coś co w jednym przetargu było omyłką w innym mimo wyraźnych podobieństw tą omyłką nie jest. W sprawie różnych ilości oferowanego produktu. Pierwsze pytanie czy w innym miejscu w ofercie nie wskazał prawidłowej wielkości? Gdyby tak było można by przyjąć że mamy dwa rozbieżne zapisy i wystąpić o ewentualne wyjaśnienie. Jeśli nie mam żadnego innego zapisu to w mej ocenie oferta ta ma cechy niezgodności z siwz. Jeśli chciałem kupić 10 komputerów a on mi zaproponował 15 to nie jest moje zamówienie. Jeśli chciałem wybudować 1 km drogi a on mi wycenia i oferuje 1,2 km to jest to błąd nieusuwalny. W drugim przypadku jesli pakiet 8 pomylił z 9 - co widać z zawartości i asortymentu pakietów wydaje sie że mamy do czynienia z oczywista omyłką pisarską. Myślę że sprostowanie błędu na stronie internetowej uchybieniem nie jest, ale nie da się sprostować i powtórzyć informacji z otwarcia ofert, w szczególności jeśli byli obecni zainteresowani. Tu pozostanie rozbieżność
0
2016-11-08 13:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy