Forum


Powrót Polisa OC, a potwierdzenie opłacenia składki

E.

Emilia .....

1

W PN krajowym na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymagał wykazania, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca przedłożył potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia z firmy ubezpieczeniowej, gdzie podano składkę i sposób płatności "składka płatna przelewem 31.07.2020". Jednak Wykonawca nie załączył do oferty potwierdzenia opłacenia składki. Czy Zamawiający powinien wezwać wykonawcę z art. 26 ust. 3 Pzp i zażądać potwierdzenia opłacenia składki (np. wyciągu bankowego lub innego) w świetle Rozporządzenia dot. rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?
W PN krajowym na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymagał wykazania, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca przedłożył potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia z firmy ubezpieczeniowej, gdzie podano składkę i sposób płatności "składka płatna przelewem 31.07.2020". Jednak Wykonawca nie załączył do oferty potwierdzenia opłacenia składki. Czy Zamawiający powinien wezwać wykonawcę z art. 26 ust. 3 Pzp i zażądać potwierdzenia opłacenia składki (np. wyciągu bankowego lub innego) w świetle Rozporządzenia dot. rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?
0
2020-12-21 12:24 0

M.

Mariusz .....

Fachowiec 643

Kiedy był wyznaczony termin na składanie ofert?? jedna składka do zapłacenia czy rozłożona na dwie raty??
Kiedy był wyznaczony termin na składanie ofert?? jedna składka do zapłacenia czy rozłożona na dwie raty??
0
2020-12-21 17:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy