Forum


Powrót Kryteria dotyczące wycinki drzew

J.

Joanna .....

0

Czy w przetargu nieograniczonym na wycinkę i sprzedaż drzew można zastosować takie kryteria: 1. Cena oferty (C1) – maksymalnie 60 pkt ( cena za jaką Wykonawca zobowiązuje się wyciąć drzewa) 2. Termin wykonania wycinki drzew i krzewów (TW) – maksymalnie 20 pkt 3. Wartość drewna- maksymalnie 20 pkt (Ocenie podlega wskazana w formularzu ofertowym łączna wartość brutto pozyskanego drewna oferty badanej/najwyższa wartość zakupu drewna oferowaną przez wykonawców tj. cena/ wartość za jaką Wykonawca zobowiązuje się zakupić drewno.) Wątpliwość nasza budzi zastosowanie w pewnym sensie jeszcze jednego kryterium opierającego się na cenie. Kolejny pomysł to by kryterium Cena Oferty stanowił bilans cen tj. ( cena pozyskanego drewna - cena wycinki).
Czy w przetargu nieograniczonym na wycinkę i sprzedaż drzew można zastosować takie kryteria: 1. Cena oferty (C1) – maksymalnie 60 pkt ( cena za jaką Wykonawca zobowiązuje się wyciąć drzewa) 2. Termin wykonania wycinki drzew i krzewów (TW) – maksymalnie 20 pkt 3. Wartość drewna- maksymalnie 20 pkt (Ocenie podlega wskazana w formularzu ofertowym łączna wartość brutto pozyskanego drewna oferty badanej/najwyższa wartość zakupu drewna oferowaną przez wykonawców tj. cena/ wartość za jaką Wykonawca zobowiązuje się zakupić drewno.) Wątpliwość nasza budzi zastosowanie w pewnym sensie jeszcze jednego kryterium opierającego się na cenie. Kolejny pomysł to by kryterium Cena Oferty stanowił bilans cen tj. ( cena pozyskanego drewna - cena wycinki).
0
2020-12-22 12:28 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Jeden raz robiłam postepowanie na wycinke drzew. Były dwa kryteria cena i CZAS TRWANIA wycinki i sprzatania terenu (bardzo nam zależało aby było to jak najkrócej gdyż mega utrudniało funkcjonowanie firmy) Tym samym nie było jak u Was kryterium "wartość drewna" Uzyskane drewno przyjęliśmy na ewidencje i w trybie przetargu, (ale nie z ustawy Pzp w otwartej formule dla dowolnych podmiotów /osób zostało ono sprzedane.
Jeden raz robiłam postepowanie na wycinke drzew. Były dwa kryteria cena i CZAS TRWANIA wycinki i sprzatania terenu (bardzo nam zależało aby było to jak najkrócej gdyż mega utrudniało funkcjonowanie firmy) Tym samym nie było jak u Was kryterium "wartość drewna" Uzyskane drewno przyjęliśmy na ewidencje i w trybie przetargu, (ale nie z ustawy Pzp w otwartej formule dla dowolnych podmiotów /osób zostało ono sprzedane.
0
2020-12-22 16:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy