Forum


Powrót kryterium oceny ofert

E.

Ewa .....

4

Witam,
W postępowaniu krajowym wpłynęła tylko jedna oferta z kwotą, która przekracza środki jakie zamawiający chce przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków do kwoty najkorzystniejszej oferty. Podczas sesji otwarcia oferty ujawniono, że w formularzu ofertowym brakuje punktu dotyczącego jednego z kryterium oceny ofert. Wykonawca wypełnił formularz ofertowy udostępniony przez Zamawiającego. Czy postępowanie powinnam unieważnić na postawie art 93 ust 1 pkt 7, czy opisać całą sytuację powołując się na art art 93 ust 1 pkt 4 i pkt 7.
Witam, W postępowaniu krajowym wpłynęła tylko jedna oferta z kwotą, która przekracza środki jakie zamawiający chce przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków do kwoty najkorzystniejszej oferty. Podczas sesji otwarcia oferty ujawniono, że w formularzu ofertowym brakuje punktu dotyczącego jednego z kryterium oceny ofert. Wykonawca wypełnił formularz ofertowy udostępniony przez Zamawiającego. Czy postępowanie powinnam unieważnić na postawie art 93 ust 1 pkt 7, czy opisać całą sytuację powołując się na art art 93 ust 1 pkt 4 i pkt 7.
0
2020-12-23 12:27 1

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 616

Czy w SIWZ były jakieś zapisy odnośnie tego, co w przypadku gdy wykonawca nie poda wartości tego kryterium?
Czy w SIWZ były jakieś zapisy odnośnie tego, co w przypadku gdy wykonawca nie poda wartości tego kryterium?
0
2020-12-23 12:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy