Forum


Powrót Przetarg nieograniczony unijny

K.

Katarzyna .....

26

Na potwierdzenie wymagań spełnienia przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia oferty technicznej.
W związku, iż jest to przetarg nieograniczony unijny oświadczenia i dokumenty składane są w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym , czy mogę taką ofertę techniczną żądać też aby została przesłana pocztą. Oferta techniczna będzie miała ok. 350 stron w tym będzie zawierała wykresy, schematy...
Jest to drugi etap postępowania więc mamy orientację jak to wygląda, tylko pierwszy był jeszcze przed wprowadzeniem elektronizacji.
Na potwierdzenie wymagań spełnienia przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia oferty technicznej. W związku, iż jest to przetarg nieograniczony unijny oświadczenia i dokumenty składane są w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym , czy mogę taką ofertę techniczną żądać też aby została przesłana pocztą. Oferta techniczna będzie miała ok. 350 stron w tym będzie zawierała wykresy, schematy... Jest to drugi etap postępowania więc mamy orientację jak to wygląda, tylko pierwszy był jeszcze przed wprowadzeniem elektronizacji.
0
2020-12-28 07:39 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 628

Robisz to w oparciu o przepisy elektronicznego składania dokumentów, nie ma też podstaw ani jakichkolwiek argumentów aby wołać to pocztą.
Robisz to w oparciu o przepisy elektronicznego składania dokumentów, nie ma też podstaw ani jakichkolwiek argumentów aby wołać to pocztą.
0
2020-12-28 10:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy