Forum


Powrót Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

M.

Mariusz .....

22

Szanowni Państwo,
Czy zdaniem Państwa w postępowaniu powyżej progu wszczynanym w chwili obecnej powinniśmy żądać dostarczenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wraz z ofertą czy dopiero po wyborze? I kolejne pytanie - czy możemy nadal żądać takich dokumentów jak aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG?
Szanowni Państwo, Czy zdaniem Państwa w postępowaniu powyżej progu wszczynanym w chwili obecnej powinniśmy żądać dostarczenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wraz z ofertą czy dopiero po wyborze? I kolejne pytanie - czy możemy nadal żądać takich dokumentów jak aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG?
1
2016-04-27 11:47 0

K.

Katarzyna .....

1

Proponuję aby tych dokumentów żądać od wybranego wykonawcy
Proponuję aby tych dokumentów żądać od wybranego wykonawcy
0
2016-04-27 12:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy