Forum


Powrót zamówienia poniżej 130 000 zł - jaka podstawa prawna wyłączenia

E.

Emilia .....

1

Obecnie dla wyłączenia zamówień poniżej 30 tys. Euro jest art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Na jaki art. z nowej ustawy należy się powołać przy wyłączeniu jej stosowania dla zamówień poniżej 130 000 zł?
Obecnie dla wyłączenia zamówień poniżej 30 tys. Euro jest art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Na jaki art. z nowej ustawy należy się powołać przy wyłączeniu jej stosowania dla zamówień poniżej 130 000 zł?
0
2020-12-30 08:40 0

M.

Mariusz .....

Fachowiec 643

Za UZP - W nowej ustawie Pzp określony został próg wartościowy wyznaczający obowiązek stosowania przez zamawiającego przepisów tej ustawy. Obowiązek ten powstaje, jeżeli wartość zamówienia osiągnie ten próg. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jej przepisy stosuje się, co do zasady, do udzielania zamówień publicznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł, przez zamawiających publicznych.
Za UZP - W nowej ustawie Pzp określony został próg wartościowy wyznaczający obowiązek stosowania przez zamawiającego przepisów tej ustawy. Obowiązek ten powstaje, jeżeli wartość zamówienia osiągnie ten próg. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jej przepisy stosuje się, co do zasady, do udzielania zamówień publicznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł, przez zamawiających publicznych.
0
2020-12-30 10:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy