Forum


Powrót Podstawa udzielenia dotacji wg nowej ustawy Pzp

M.

Marek .....

0

W za chwilę nieaktualnej ustawie z 29 stycznia 2004 r. Pzp wyłączenie stosowania ustawy dla przyznawania dotacji ze środków publicznych było jasno opisane w art. 4 pkt 7. W nowej ustawie nie mogę znaleźć odpowiednika ww. przepisu. Na podstawie jakiego przepisu nowej ustawy Pzp można udzielić dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na podstawie ustaw?
W za chwilę nieaktualnej ustawie z 29 stycznia 2004 r. Pzp wyłączenie stosowania ustawy dla przyznawania dotacji ze środków publicznych było jasno opisane w art. 4 pkt 7. W nowej ustawie nie mogę znaleźć odpowiednika ww. przepisu. Na podstawie jakiego przepisu nowej ustawy Pzp można udzielić dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na podstawie ustaw?
0
2020-12-30 10:55 0

KO

Katarzyna Opasek

0

Dotacja nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy PZP.
Zrezygnowano z wyłączenia stosowania ustawy do przyznawania dotacji ze środków publicznych. Wyłączenie to stanie się bezprzedmiotowe po wprowadzeniu planowanej definicji udzielenia zamówienia publicznego, która powinna definitywnie rozstrzygnąć spór o charakter prawny przyznania dotacji, zwalniając takie przysporzenie spod reżimu ustawowego - uzasadnienie druk 3624.
Dotacja nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy PZP. Zrezygnowano z wyłączenia stosowania ustawy do przyznawania dotacji ze środków publicznych. Wyłączenie to stanie się bezprzedmiotowe po wprowadzeniu planowanej definicji udzielenia zamówienia publicznego, która powinna definitywnie rozstrzygnąć spór o charakter prawny przyznania dotacji, zwalniając takie przysporzenie spod reżimu ustawowego - uzasadnienie druk 3624.
0
2021-01-04 18:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy