Forum


Powrót Szacowanie zamówienia nadzór inwestorski

M.

Marcin .....

5

Znalazłem taką opinię w necie:

Poznaj zasady szacowania zamówienia na usługi nadzoru inwestorskiego

Pytanie:
Czy realizację funkcji inspektora nadzoru na realizacją dwóch zadań na roboty budowlane należy łączyć? Czy wartość zamówienia ustalić jako jedną dla obu zadań czy można podzielić? Obie roboty budowlane dotyczą robót drogowych gdzie potrzebny będzie inspektor z uprawnieniami drogowymi i wodno-kanalizacyjnymi. Dodatkowo dla jednej inwestycji potrzebny będzie nadzór archeologiczny i osoba z uprawnieniami konserwatorskimi.

Odpowiedź:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż mamy do czynienia z usługami tego samego rodzaju, wymagającymi podobnego zakresu wiedzy fachowej, możliwymi do realizacji przez tego samego wykonawcę. W związku z tym jeżeli pomiędzy tymi usługami zachodzi jeszcze korelacja czasowa, zasadne jest łączne szacowanie wartości zamówienia na usługi nadzoru inwestorskiego.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp zabronione jest dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp. Zasady agregacji zamówień wypracowała doktryna.

Dla ustalenia czy mamy do czynienie z jednym czy z wieloma zamówieniami konieczna jest analiza:
•tożsamości przedmiotowej (tzn. weryfikacja czy zamówienia są tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu),
•tożsamości czasowej i funkcjonalnej (tzn. weryfikacja czy możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie i czy możliwe jest dokonania opisu przedmiotu zamówienia dla zamawianych usług),
•możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.
Jeżeli powyższe przesłanki są obiektywnie możliwe do spełnienia wówczas zachodzi konieczność potraktowania nabywanych usług jako jednego zamówienia (oczywiście można udzielać ich w częściach). Jednakże wartość szacunkowa powinna zostać ustalona dla takiego zamówienia łącznie.

Uwaga!

Pamiętaj, że podział zamówienia który nie prowadzi do ominięcia stosowania Pzp lub łagodzenia reżimu w jakim udzielne są zamówienia nie stanowi naruszenia Pzp.

Niedozwolony podział zamówienia na części następuje wówczas, gdy powiązane ze sobą w sposób przedmiotowy, funkcjonalny i czasowy usługi, które mogą być realizowane przez ten sam podmiot, celowo nie są łączone w jednym postępowaniu, a brak jest obiektywnych i uzasadnionych przyczyn, by zlecać ich wykonanie oddzielnie.

źródło: http://www.portalzp.pl/porady/porada/po ... go-1191160" onclick="window.open(this.href);return false;

Zgadzacie się z nią? Tak szacujecie czy może w obrębie jednego obiektu budowlanego?

Jeżeli mamy np. 30 drób w ciągu roku do budowy czy przebudowy to nadzór nad nimi powinniśmy szacować łącznie?
Znalazłem taką opinię w necie: Poznaj zasady szacowania zamówienia na usługi nadzoru inwestorskiego Pytanie: Czy realizację funkcji inspektora nadzoru na realizacją dwóch zadań na roboty budowlane należy łączyć? Czy wartość zamówienia ustalić jako jedną dla obu zadań czy można podzielić? Obie roboty budowlane dotyczą robót drogowych gdzie potrzebny będzie inspektor z uprawnieniami drogowymi i wodno-kanalizacyjnymi. Dodatkowo dla jednej inwestycji potrzebny będzie nadzór archeologiczny i osoba z uprawnieniami konserwatorskimi. Odpowiedź: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż mamy do czynienia z usługami tego samego rodzaju, wymagającymi podobnego zakresu wiedzy fachowej, możliwymi do realizacji przez tego samego wykonawcę. W związku z tym jeżeli pomiędzy tymi usługami zachodzi jeszcze korelacja czasowa, zasadne jest łączne szacowanie wartości zamówienia na usługi nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp zabronione jest dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp. Zasady agregacji zamówień wypracowała doktryna. Dla ustalenia czy mamy do czynienie z jednym czy z wieloma zamówieniami konieczna jest analiza: •tożsamości przedmiotowej (tzn. weryfikacja czy zamówienia są tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu), •tożsamości czasowej i funkcjonalnej (tzn. weryfikacja czy możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie i czy możliwe jest dokonania opisu przedmiotu zamówienia dla zamawianych usług), •możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Jeżeli powyższe przesłanki są obiektywnie możliwe do spełnienia wówczas zachodzi konieczność potraktowania nabywanych usług jako jednego zamówienia (oczywiście można udzielać ich w częściach). Jednakże wartość szacunkowa powinna zostać ustalona dla takiego zamówienia łącznie. Uwaga! Pamiętaj, że podział zamówienia który nie prowadzi do ominięcia stosowania Pzp lub łagodzenia reżimu w jakim udzielne są zamówienia nie stanowi naruszenia Pzp. Niedozwolony podział zamówienia na części następuje wówczas, gdy powiązane ze sobą w sposób przedmiotowy, funkcjonalny i czasowy usługi, które mogą być realizowane przez ten sam podmiot, celowo nie są łączone w jednym postępowaniu, a brak jest obiektywnych i uzasadnionych przyczyn, by zlecać ich wykonanie oddzielnie. źródło: http://www.portalzp.pl/porady/porada/po ... go-1191160" onclick="window.open(this.href);return false; Zgadzacie się z nią? Tak szacujecie czy może w obrębie jednego obiektu budowlanego? Jeżeli mamy np. 30 drób w ciągu roku do budowy czy przebudowy to nadzór nad nimi powinniśmy szacować łącznie?
0
2020-12-30 14:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy