Forum


Powrót Oświadczenie o grupie kapitałowej

M.

Małgorzata .....

0

W przetargu nieograniczonym wraz z ofertą Wykonawca złożył oświadczenie o grupie kapitałowej ale nie skreślił niepoprawnej odpowiedzi ( gdzie w oświadczeniu była informacja że niepoprawne skreślić ) tylko podkreślił poprawną. W terminie trzech dni wpłynęło następne oświadczenie od innego Wykonawcy, na tym oświadczeniu Wykonawca nie naniósł w górnym rogu pieczątki firmowej ale podpisane jest przez Wykonawcę. Moje pytanie czy w obu przypadkach należy oświadczenia uznać za prawidłowe??/
W przetargu nieograniczonym wraz z ofertą Wykonawca złożył oświadczenie o grupie kapitałowej ale nie skreślił niepoprawnej odpowiedzi ( gdzie w oświadczeniu była informacja że niepoprawne skreślić ) tylko podkreślił poprawną. W terminie trzech dni wpłynęło następne oświadczenie od innego Wykonawcy, na tym oświadczeniu Wykonawca nie naniósł w górnym rogu pieczątki firmowej ale podpisane jest przez Wykonawcę. Moje pytanie czy w obu przypadkach należy oświadczenia uznać za prawidłowe??/
0
2020-12-31 09:27 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 866

Oświadczenia należy czytać całościowo- czyli łącznie całą treść. Jeżeli z tej treści jednoznacznie wynika, że wykonawca nie należy do GK - to ok. Jeśli jednak nadal mamy jedną i drugą treść (należy i nie należy do GK) to mamy dwie sprzeczne informacje w jednym oświadczeniu i należy wezwać do uzupełnienia. W drugim przypadku brak pieczęci firmy nie przesądza o treści oświadczenia i jego prawidłowości. Jeśli podpis jednoznacznie wskazuje, kto złożył to oświadczenie, to nie ma się czego czepiać. Tym bardziej jeśli oświadczenie zostało spięte razem z ofertą i np. jeszcze ponumerowane i obydwa dokumenty podpisała ta sama osoba lub osoby upoważnione.
Oświadczenia należy czytać całościowo- czyli łącznie całą treść. Jeżeli z tej treści jednoznacznie wynika, że wykonawca nie należy do GK - to ok. Jeśli jednak nadal mamy jedną i drugą treść (należy i nie należy do GK) to mamy dwie sprzeczne informacje w jednym oświadczeniu i należy wezwać do uzupełnienia. W drugim przypadku brak pieczęci firmy nie przesądza o treści oświadczenia i jego prawidłowości. Jeśli podpis jednoznacznie wskazuje, kto złożył to oświadczenie, to nie ma się czego czepiać. Tym bardziej jeśli oświadczenie zostało spięte razem z ofertą i np. jeszcze ponumerowane i obydwa dokumenty podpisała ta sama osoba lub osoby upoważnione.
0
2020-12-31 09:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy