Forum


Powrót Podwykonawca, podmiot trzeci czy wszystko OK?

K.

Katarzyna .....

3

W FO Wykonawca wskazał trenera do prowadzenia zajec i wykazał jego doświadczenie na kryterium pozacenowe.
Nie zaznaczył, że bedzie mial podwykonawce, ani polegal na zasobach podmiotu trzeciego.
Natomiast od razu też dał dokumenty na wezwanie, z których wynika, że warunek spełnia trener, z którym współpracuje w oparciu o umowe cywilnoprawna zlecenie/dzieło.
Czy wobec tego powinien jednak zaznaczyć w Formularzu, że polega na zdolnościach podmiotu trzeciego?
W FO Wykonawca wskazał trenera do prowadzenia zajec i wykazał jego doświadczenie na kryterium pozacenowe. Nie zaznaczył, że bedzie mial podwykonawce, ani polegal na zasobach podmiotu trzeciego. Natomiast od razu też dał dokumenty na wezwanie, z których wynika, że warunek spełnia trener, z którym współpracuje w oparciu o umowe cywilnoprawna zlecenie/dzieło. Czy wobec tego powinien jednak zaznaczyć w Formularzu, że polega na zdolnościach podmiotu trzeciego?
0
2020-12-31 09:41 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Jeśli umowa o dzieło jest z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, to jest podmiot trzeci. Jeśli jednak jest to umowa z osobą fizyczną - to mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim osobą wykonującą wolny zawód, zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia- wtedy nie ma podmiotu trzeciego i tym bardziej nie będzie podwykonawstwa.
Jeśli umowa o dzieło jest z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, to jest podmiot trzeci. Jeśli jednak jest to umowa z osobą fizyczną - to mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim osobą wykonującą wolny zawód, zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia- wtedy nie ma podmiotu trzeciego i tym bardziej nie będzie podwykonawstwa.
0
2020-12-31 09:50 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy