Forum


Powrót nieuwzględnienie VAT w oferowanej cenie

Jagoda Świć

0

Dzień dobry!
Wykonawca po opublikowaniu protokołu z otwarcia ofert przesłał pismo informujące o popełnionej pomyłce. Twierdzi, że w rubryce "Oferowana cena brutto" podał wartość netto a nie brutto. Nie uwzględnił 23% VATu.
Czy odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 (oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny) czy raczej art. 89 ust. 1 pkt 2 (treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - żądaliśmy podania brutto), a może art. 89 ust. 1 pkt 1 (cena jest rozumiana jako wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług)? Czy mogę zignorować taką informację i skoro oferta jest już oceniona jako najkorzystniejsza (nie występuje rażąco nisko cena) zaprosić wykonawcę do zawarcia umowy?
Proszę o pomoc i podpowiedzi, jak Państwo postąpiliby w takie sytuacji.
Dzień dobry! Wykonawca po opublikowaniu protokołu z otwarcia ofert przesłał pismo informujące o popełnionej pomyłce. Twierdzi, że w rubryce "Oferowana cena brutto" podał wartość netto a nie brutto. Nie uwzględnił 23% VATu. Czy odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 (oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny) czy raczej art. 89 ust. 1 pkt 2 (treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - żądaliśmy podania brutto), a może art. 89 ust. 1 pkt 1 (cena jest rozumiana jako wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług)? Czy mogę zignorować taką informację i skoro oferta jest już oceniona jako najkorzystniejsza (nie występuje rażąco nisko cena) zaprosić wykonawcę do zawarcia umowy? Proszę o pomoc i podpowiedzi, jak Państwo postąpiliby w takie sytuacji.
0
2016-11-09 11:31 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Ale trochę więcej danych? Ta oferta z netto zamiast brutto jest najkorzystniejsza? Pismo o popełnionej pomyłce przyszło do zamawiającego po ocenie ofert?
Ale trochę więcej danych? Ta oferta z netto zamiast brutto jest najkorzystniejsza? Pismo o popełnionej pomyłce przyszło do zamawiającego po ocenie ofert?
1
2016-11-09 13:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy