Forum


Powrót firma jednoosobowa

W.

Wiesława .....

6

Witam, przetarg nieograniczony, drobne roboty budowlane i remontowe. W SIWZ piszę, że będę żądać przed podpisaniem umowy złożenia wykazu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z art 29 ust 3a. Co jak wykonawca mi powie, że jego firma jest jednoosobowa ? Czy może wpisać siebie, a jak nie to co ?
Witam, przetarg nieograniczony, drobne roboty budowlane i remontowe. W SIWZ piszę, że będę żądać przed podpisaniem umowy złożenia wykazu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie z art 29 ust 3a. Co jak wykonawca mi powie, że jego firma jest jednoosobowa ? Czy może wpisać siebie, a jak nie to co ?
1
2016-11-09 12:02 0

Jagoda Świć

0

Wykonawca powinien przedstawić oświadczenie, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i samodzielnie wykona zamówienie. Należy zweryfikować warunki SIWZ czy dopuszczona jest taka opcja - jeśli jest wymóg wykonywania określonych prac przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w rozumieniu KP i nie ma przewidzianej możliwości samodzielnej realizacji zamówienia przez wykonawcę będącego osobą fizyczną lub prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą...
Wykonawca powinien przedstawić oświadczenie, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i samodzielnie wykona zamówienie. Należy zweryfikować warunki SIWZ czy dopuszczona jest taka opcja - jeśli jest wymóg wykonywania określonych prac przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w rozumieniu KP i nie ma przewidzianej możliwości samodzielnej realizacji zamówienia przez wykonawcę będącego osobą fizyczną lub prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą...
0
2016-11-09 12:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy