Forum


Powrót oferta złożona w złym terminie

K.

Katarzyna .....

0

Robię postępowanie z art. 138o. 3 dni przed otwarciem ofert zmieniłam termin składania ofert. Kolejnego dnia zamieściłam pismo z odpowiedziami na pytania i na końcu tego pisma też piszę o zmianie terminu, ale jest wcześniejszy niż ten podany w pierwszym piśmie.
I teraz pytanie: Jaki termin byście przyjęli jako termin składania i otwarcia? Ten podany w piśmie czy ten podany dnia kolejnego w odpowiedziach? Pierwszy termin był wcześniejszy o ok. 30 min od kolejnego.

I druga sprawa:
Też postępowanie z art. 138o. Dostałam pełnomocnictwo, ale w kopii potwierdzonej za zgodność. W Ogłoszeniu nie pisałam nic, że pełnomocnictwo ma być w kopii potwierdzonej za zgodność czy notarialnej. Mam tylko: \"....składa pełnomocnictwo.\"
Czy muszę wzywać do uzupełnienia czy nie? Czy nie będzie to uznane za \"wygórowane\" wymagania skoro nie miałam dookreślone jaką to pełnomocnictwo ma mieć formę?
Robię postępowanie z art. 138o. 3 dni przed otwarciem ofert zmieniłam termin składania ofert. Kolejnego dnia zamieściłam pismo z odpowiedziami na pytania i na końcu tego pisma też piszę o zmianie terminu, ale jest wcześniejszy niż ten podany w pierwszym piśmie. I teraz pytanie: Jaki termin byście przyjęli jako termin składania i otwarcia? Ten podany w piśmie czy ten podany dnia kolejnego w odpowiedziach? Pierwszy termin był wcześniejszy o ok. 30 min od kolejnego. I druga sprawa: Też postępowanie z art. 138o. Dostałam pełnomocnictwo, ale w kopii potwierdzonej za zgodność. W Ogłoszeniu nie pisałam nic, że pełnomocnictwo ma być w kopii potwierdzonej za zgodność czy notarialnej. Mam tylko: \"....składa pełnomocnictwo.\" Czy muszę wzywać do uzupełnienia czy nie? Czy nie będzie to uznane za \"wygórowane\" wymagania skoro nie miałam dookreślone jaką to pełnomocnictwo ma mieć formę?
1
2016-11-09 12:20 0

K.

Katarzyna .....

1

Przyjęłabym termin z ostatniego pisma.

Co do pełnomocnictwa, to cyt. za opinią UZP:
Ustawa - Prawo zamówień publicznych nie określa szczegółowych zasad i trybu udzielania pełnomocnictw. Tym samym, w tym zakresie należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej

Pełnomocnictwo uregulowane zostało zespołem przepisów ogólnych (art. 98 - 108 KC) zamieszczonych w I Księdze KC. Powyższe przepisy szczegółowo określają zakres czynności jakie mocodawca musi dokonać dla ważności udzielanego pełnomocnictwa. Wskazują m.in. formę udzielanych pełnomocnictw, ich treść, rodzaje oraz okoliczności wygaśnięcia pełnomocnictwa.

W postępowaniu o zamówienie publiczne obowiązuje forma pisemna udzielanego pełnomocnictwa. Wynika to treści art. 9 ust. 1 prawa zamówień publicznych, który nakazuje prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych z zachowaniem formy pisemnej.
Przyjęłabym termin z ostatniego pisma. Co do pełnomocnictwa, to cyt. za opinią UZP: Ustawa - Prawo zamówień publicznych nie określa szczegółowych zasad i trybu udzielania pełnomocnictw. Tym samym, w tym zakresie należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej Pełnomocnictwo uregulowane zostało zespołem przepisów ogólnych (art. 98 - 108 KC) zamieszczonych w I Księdze KC. Powyższe przepisy szczegółowo określają zakres czynności jakie mocodawca musi dokonać dla ważności udzielanego pełnomocnictwa. Wskazują m.in. formę udzielanych pełnomocnictw, ich treść, rodzaje oraz okoliczności wygaśnięcia pełnomocnictwa. W postępowaniu o zamówienie publiczne obowiązuje forma pisemna udzielanego pełnomocnictwa. Wynika to treści art. 9 ust. 1 prawa zamówień publicznych, który nakazuje prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych z zachowaniem formy pisemnej.
1
2016-11-09 13:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy