Forum


Powrót Rażąco niska cena

T.

Tomasz .....

0

Co w przypadku gdy ceny 4 (z 7 złożonych) ofert są niższe o więcej niż 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług i jednocześnie żadna cena nie jest niższa o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
Patrząc na przepis trzeba wezwać o udzielenie wyjaśnień dot. ceny.

Jest jeszcze w ustawie stwierdzenie \"chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia\".
Czy znalazł ktoś w sieci opinię, interpretację dotyczącą w/w \"okoliczności oczywistych\"?
Co w przypadku gdy ceny 4 (z 7 złożonych) ofert są niższe o więcej niż 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług i jednocześnie żadna cena nie jest niższa o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Patrząc na przepis trzeba wezwać o udzielenie wyjaśnień dot. ceny. Jest jeszcze w ustawie stwierdzenie \"chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia\". Czy znalazł ktoś w sieci opinię, interpretację dotyczącą w/w \"okoliczności oczywistych\"?
0
2016-11-09 13:00 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Trzeba wzywać, ta zmiana jest stosunkowo nowa i za wielu opinii i orzecznictwa bym się nie spodziewał
Trzeba wzywać, ta zmiana jest stosunkowo nowa i za wielu opinii i orzecznictwa bym się nie spodziewał
1
2016-11-09 13:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy