Forum


Powrót Odrzucenie czy poprawienie oferty

J.

Jacek .....

Fachowiec 1042

Zamawiający wskazał sposób obliczenia ceny tj. poprzez wskazanie w formularzu - ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem VATu). W formularzu ofertowym natomiast jest cena ofertowa brutto / vat 23% / cena netto.
Wykonawca wpisał netto/ vat 23% / brutto, z tym że cena ofertowa brutto nie zgadza się z ceną netto z vatem. Wykonawca twierdzi że się pomylił i nie zrealizuje zamówienia za taką cenę brutto, tylko za cenę netto z vatem czyli znacznie drożej.. Co w takim przypadku?
Zamawiający wskazał sposób obliczenia ceny tj. poprzez wskazanie w formularzu - ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem VATu). W formularzu ofertowym natomiast jest cena ofertowa brutto / vat 23% / cena netto. Wykonawca wpisał netto/ vat 23% / brutto, z tym że cena ofertowa brutto nie zgadza się z ceną netto z vatem. Wykonawca twierdzi że się pomylił i nie zrealizuje zamówienia za taką cenę brutto, tylko za cenę netto z vatem czyli znacznie drożej.. Co w takim przypadku?
0
2021-01-25 16:10 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 924

Uważam, że nie ma podstaw do poprawienia ceny. Sposób obliczenia ceny został określony - wskazanie ceny brutto z uwzględnieniem VAT-u. Cena brutto jest wskazana, Vat też, jako stawka 23%. Jeśli miałabym na tej podstawie wyliczyć cenę netto, to rozpoczynam od ceny brutto, pomniejszam o Vat według wskazanej stawki i wyliczam netto (nie odwrotnie). Problem, jeśli w formularzu zapisano c.netto+Vat=c.brutto (jest niezgodność z opisem sposobu obliczenia ceny). Jeśli jednak nie wskazano działania matematycznego, to formularz ofertowy dla mnie jest spójny w opisem w SIWZ
Uważam, że nie ma podstaw do poprawienia ceny. Sposób obliczenia ceny został określony - wskazanie ceny brutto z uwzględnieniem VAT-u. Cena brutto jest wskazana, Vat też, jako stawka 23%. Jeśli miałabym na tej podstawie wyliczyć cenę netto, to rozpoczynam od ceny brutto, pomniejszam o Vat według wskazanej stawki i wyliczam netto (nie odwrotnie). Problem, jeśli w formularzu zapisano c.netto+Vat=c.brutto (jest niezgodność z opisem sposobu obliczenia ceny). Jeśli jednak nie wskazano działania matematycznego, to formularz ofertowy dla mnie jest spójny w opisem w SIWZ
0
2021-01-26 11:31 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy