Forum


Powrót kwota netto brutto

J.

Justyna .....

5

Proszę o pomoc oferta założona przez wykonawcę - cena ryczałtowa
kwota netto 598799,00
kwota brutto 736.522,77 zł
przy wyliczeniach 598.799,00 x 23% = 736.522,00
ale 736522,77 /1,23 = 598799,00
która kwota jest dobra!!!
Czy mogę wezwać wykonawcę do poprawienia omyłki rachunkowej? na jakiej podstawie (przetarg po staremu)
Proszę o pomoc oferta założona przez wykonawcę - cena ryczałtowa kwota netto 598799,00 kwota brutto 736.522,77 zł przy wyliczeniach 598.799,00 x 23% = 736.522,00 ale 736522,77 /1,23 = 598799,00 która kwota jest dobra!!! Czy mogę wezwać wykonawcę do poprawienia omyłki rachunkowej? na jakiej podstawie (przetarg po staremu)
0
2021-01-26 11:50 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Wykonawcy się nie wzywa do poprawek, tylko Zamawiający sam poprawia omyłki rachunkowe i zawiadamia o nich wykonawcę. Najpierw trzeba sprawdzić w SIWZ jak Wykonawca miał wyliczyć cenę, jeśli miał wyliczyć netto wyliczyć vat i potem wskazać brutto to wtedy można poprawić.
Wykonawcy się nie wzywa do poprawek, tylko Zamawiający sam poprawia omyłki rachunkowe i zawiadamia o nich wykonawcę. Najpierw trzeba sprawdzić w SIWZ jak Wykonawca miał wyliczyć cenę, jeśli miał wyliczyć netto wyliczyć vat i potem wskazać brutto to wtedy można poprawić.
0
2021-01-26 11:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy