Forum


Powrót deklaracja zgodności z podpis elektroczniny i tlumaczenie

K.

Katarzyna .....

3

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1) Czy w przetargu nieograniczonym powyżej progów unijnych deklaracje zgodności składane przez wykonawcę powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (postępowanie wszczęte w lutym 2019 r.)? Jak ma się treść art. 10a ustawy pzp do powyższego zagadnienia? Jeżeli deklaracja zgodności została złożona w wersji papierowej bez podpisu elektr. to czy za to grozi korekta finansowa? 2) Co powinien zrobić Zamawiający w sytuacji, gdy przedłożona deklaracja godności nie jest przetłumaczona na język polski. Czy ww. dokument zawsze obowiązkowo powinien być przetłumaczony (taki był wymóg Zamawiającego określony w SIWZ) jeśli Zamawiający ma możliwość samemu dokonać tłumaczenia takiego dokumentu?
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1) Czy w przetargu nieograniczonym powyżej progów unijnych deklaracje zgodności składane przez wykonawcę powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (postępowanie wszczęte w lutym 2019 r.)? Jak ma się treść art. 10a ustawy pzp do powyższego zagadnienia? Jeżeli deklaracja zgodności została złożona w wersji papierowej bez podpisu elektr. to czy za to grozi korekta finansowa? 2) Co powinien zrobić Zamawiający w sytuacji, gdy przedłożona deklaracja godności nie jest przetłumaczona na język polski. Czy ww. dokument zawsze obowiązkowo powinien być przetłumaczony (taki był wymóg Zamawiającego określony w SIWZ) jeśli Zamawiający ma możliwość samemu dokonać tłumaczenia takiego dokumentu?
0
2021-01-27 09:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy