Forum


Powrót Roboty dodatkowe

N.

Nina .....

6

Proszę o opinię :)
w ramach realizacji inwestycji, wystąpiła konieczność udzielenia robót dodatkowych wcześniej nie możliwych do przewidzenia przez zamawiającego (art. 144 ust. 1 pkt. 3). Czy istnieje możliwość zrezygnowania z realizacji ostatniego etapy inwestycji objętej przedmiotem zamówienia w celu generowania oszczędności , które będą wydatkowane na realizację robót dodatkowych wcześniej nie przewidzianych?
Ile razy Zamawiający może udzielać "robót dodatkowych" i czy każda taka zmiana umowy ( art. 144.1.3) nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Proszę o opinię :) w ramach realizacji inwestycji, wystąpiła konieczność udzielenia robót dodatkowych wcześniej nie możliwych do przewidzenia przez zamawiającego (art. 144 ust. 1 pkt. 3). Czy istnieje możliwość zrezygnowania z realizacji ostatniego etapy inwestycji objętej przedmiotem zamówienia w celu generowania oszczędności , które będą wydatkowane na realizację robót dodatkowych wcześniej nie przewidzianych? Ile razy Zamawiający może udzielać "robót dodatkowych" i czy każda taka zmiana umowy ( art. 144.1.3) nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
0
2021-01-27 09:06 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 859

Jeżeli są spełnione przesłanki wszystkie łącznie to można stosować art. 144 ust. 1 pkt 3, natomiast jeżeli umowa tego nie przewidziała to nie rezygnowałbym z ostatniego etapu inwestycji, ponieważ na takie zamówienie były składane oferty (OPZ).
Jeżeli są spełnione przesłanki wszystkie łącznie to można stosować art. 144 ust. 1 pkt 3, natomiast jeżeli umowa tego nie przewidziała to nie rezygnowałbym z ostatniego etapu inwestycji, ponieważ na takie zamówienie były składane oferty (OPZ).
0
2021-01-28 08:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy