Forum


Powrót 87 ust. 2 pkt 3), a później 87.ust. 2 pkt2) ?

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Zamawiający poprawił na podst 87 ust. 2 pkt 3) inne omyłki(...). Czy jeśli w terminie 3 dni wykonawca wyrazi zgodę, to Zamawiający musi później napisać pismo do wykonawcy już z poprawioną treścią? czyli następniena pods. 87.ust. 2 pkt2) ?
Zamawiający poprawił na podst 87 ust. 2 pkt 3) inne omyłki(...). Czy jeśli w terminie 3 dni wykonawca wyrazi zgodę, to Zamawiający musi później napisać pismo do wykonawcy już z poprawioną treścią? czyli następniena pods. 87.ust. 2 pkt2) ?
0
2021-01-27 09:47 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Poprawienie innej omyłki polega na poinformowaniu wykonawcy o tym fakcie ze wskazaniem, co zostało poprawione i zapytaniem czy wyraża zgodę na takie poprawienie (nie jest to równoznaczne z zapytaniem, czy zamawiający może poprawić treść oferty - art. 87 ust.2 zadanie pierwsze "zamawiający poprawia w ofercie"). W stosunku do omyłek rachunkowych i pisarskich różnica jest tylko taka, że w przypadku, gdy wykonawca nie zgodzi się na takie poprawienie treści oferty - jego oferta zostanie odrzucona na podstawie 89ust. 1 pkt. 7 pzp.
Poprawienie innej omyłki polega na poinformowaniu wykonawcy o tym fakcie ze wskazaniem, co zostało poprawione i zapytaniem czy wyraża zgodę na takie poprawienie (nie jest to równoznaczne z zapytaniem, czy zamawiający może poprawić treść oferty - art. 87 ust.2 zadanie pierwsze "zamawiający poprawia w ofercie"). W stosunku do omyłek rachunkowych i pisarskich różnica jest tylko taka, że w przypadku, gdy wykonawca nie zgodzi się na takie poprawienie treści oferty - jego oferta zostanie odrzucona na podstawie 89ust. 1 pkt. 7 pzp.
0
2021-01-27 10:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy