Forum


Powrót Odwołanie KIO - kto może przystąpić?

Tomasz Łyczek

0

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy 1 (W1) z niższą ceną ale niespełniającą wymogów SIWZ, natomiast wykonawca 2 (W2) i wykonawca 3 (W3) złożyli oferty z wyższymi cenami, ale spełniające wymogi SIWZ. W2 złożył odwołanie do KIO, w wyniku którego KIO zaleciła odrzucenie W1 i przeanalizowanie pozostałych ofert. Zamawiający zdecydował się unieważnić przetarg z zamiarem wszczęcia nowego postępowania. W2 ponownie złożył odwołanie do KIO w związku z bezpodstawnym odrzuceniem oferty W2, unieważnieniem przetargu. Czy w takie j sytuacji:
1) Zamawiający może przekazać do W1 informację o wniesieniu odwołania przez W2?
2) W1 (oferta odrzucona) może przystąpić do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego?
3) Czy interes W1 w przystąpieniu do postępowania odwoławczego może polegać na tym, że jeśli zamawiający odrzuci wszystkie oferty i rozpisze nowy przetarg to W1 będzie miał szansę na ponowne złożenie oferty? (Wg mnie nie jest to interes w tym konkretnym postępowaniu)

Będę wdzięczny za wszystkie odpowiedzi.
Jeżeli opisałem sytuację w sposób niejasny lub zbyt skrótowo, proszę zwrócić mi uwagę.
Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy 1 (W1) z niższą ceną ale niespełniającą wymogów SIWZ, natomiast wykonawca 2 (W2) i wykonawca 3 (W3) złożyli oferty z wyższymi cenami, ale spełniające wymogi SIWZ. W2 złożył odwołanie do KIO, w wyniku którego KIO zaleciła odrzucenie W1 i przeanalizowanie pozostałych ofert. Zamawiający zdecydował się unieważnić przetarg z zamiarem wszczęcia nowego postępowania. W2 ponownie złożył odwołanie do KIO w związku z bezpodstawnym odrzuceniem oferty W2, unieważnieniem przetargu. Czy w takie j sytuacji: 1) Zamawiający może przekazać do W1 informację o wniesieniu odwołania przez W2? 2) W1 (oferta odrzucona) może przystąpić do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego? 3) Czy interes W1 w przystąpieniu do postępowania odwoławczego może polegać na tym, że jeśli zamawiający odrzuci wszystkie oferty i rozpisze nowy przetarg to W1 będzie miał szansę na ponowne złożenie oferty? (Wg mnie nie jest to interes w tym konkretnym postępowaniu) Będę wdzięczny za wszystkie odpowiedzi. Jeżeli opisałem sytuację w sposób niejasny lub zbyt skrótowo, proszę zwrócić mi uwagę.
0
2016-11-10 14:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy