Forum


Powrót warunek udziału

E.

Ewa .....

0

PN na rozbudowę obiektu.
Zamawiacz jako warunek doświadczenia chce co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych, o wartości nie mniejszej niż powiedzmy 1 mln każda. Do Zamawiacza wpłynęło pytanie od Wykonawcy czy uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, ze wykonał w jednym zadaniu prace termomodernizacyjne dwóch szkół na kwotę około 3 mln ? Moim zdaniem warunek nie będzie spełniony ale chciałabym poznać wasze zdanie.
PN na rozbudowę obiektu. Zamawiacz jako warunek doświadczenia chce co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych, o wartości nie mniejszej niż powiedzmy 1 mln każda. Do Zamawiacza wpłynęło pytanie od Wykonawcy czy uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, ze wykonał w jednym zadaniu prace termomodernizacyjne dwóch szkół na kwotę około 3 mln ? Moim zdaniem warunek nie będzie spełniony ale chciałabym poznać wasze zdanie.
0
2021-01-27 13:00 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Nie, ponieważ wykonawca posiada doświadczenie w wykonaniu tylko jednej roboty o wartości nie mniejszej niż 1 mln (faktycznie za 3 mln)
Nie, ponieważ wykonawca posiada doświadczenie w wykonaniu tylko jednej roboty o wartości nie mniejszej niż 1 mln (faktycznie za 3 mln)
0
2021-01-27 14:11 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy