Forum


Powrót Znowelizowany 26 ust. 3 Pzp i kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym

E.

Emilia .....

0

Proszę o pomoc w interpretacji znowelizowanego brzmienia art. 26 ust. 3 Pzp:

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia [...], lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania [...].

Czy tym \"innym dokumentem niezbędnym\" może być kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym? W naszym postępowaniu kosztorysu wymagaliśmy nie jako podstawy obliczenia ceny ale jako dokumentu pomocniczego, do rozliczeń częściowych na etapie realizacji umowy. Jeden z Wykonawców nie złożył go wcale, mimo że w treści SIWZ wskazano, że należy go dołączyć do oferty. Czy mimo zmiany brzmienia 26.3 nadal uzupełniać możemy tylko dokumenty podmiotowe i przedmiotowe? Jakie \"inne niezbędne\" można w to wpisać?
Proszę o pomoc w interpretacji znowelizowanego brzmienia art. 26 ust. 3 Pzp: Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia [...], lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania [...]. Czy tym \"innym dokumentem niezbędnym\" może być kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym? W naszym postępowaniu kosztorysu wymagaliśmy nie jako podstawy obliczenia ceny ale jako dokumentu pomocniczego, do rozliczeń częściowych na etapie realizacji umowy. Jeden z Wykonawców nie złożył go wcale, mimo że w treści SIWZ wskazano, że należy go dołączyć do oferty. Czy mimo zmiany brzmienia 26.3 nadal uzupełniać możemy tylko dokumenty podmiotowe i przedmiotowe? Jakie \"inne niezbędne\" można w to wpisać?
1
2016-11-14 11:28 0

M.

Malwina .....

2

przy ryczałcie żądanie kosztorysu jest wysoce ryzykowne! po to jest ryczałt żeby było szybciej i łatwiej.
przy ryczałcie żądanie kosztorysu jest wysoce ryzykowne! po to jest ryczałt żeby było szybciej i łatwiej.
1
2016-11-14 15:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy