Forum


Powrót zamówienia z wolnej ręki

K.

Kinga .....

0

W postępowaniu zadanie polegało na zaprojektowaniu i wybudowaniu chodnika i mostka. Nie złożono żadnej oferty więc unieważnione zostało postępowanie. w związku z tym mogę udzielić zamówienie z wolnej ręki. Jednak mam takie pytanie czy teraz mogę z wolnej ręki udzielić tylko zamówienia na opracowanie projektu bez wybudowania?
W postępowaniu zadanie polegało na zaprojektowaniu i wybudowaniu chodnika i mostka. Nie złożono żadnej oferty więc unieważnione zostało postępowanie. w związku z tym mogę udzielić zamówienie z wolnej ręki. Jednak mam takie pytanie czy teraz mogę z wolnej ręki udzielić tylko zamówienia na opracowanie projektu bez wybudowania?
1
2016-11-14 11:57 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Jedną z przesłanek umożliwiających zastosowanie "wolnej ręki" w omawianym przypadku jest ograniczenie możliwości zmian pierwotnych warunków zamówienia do nieistotnych. Zmiana zakresu zamówienia w opisanym przypadku tj rezygnacja wybudowania chodnika i poprzestanie na projekcie w mej ocenie zmienia warunki zamówienia w sposób istotny. Potencjalna ilość wykonawców którzy tylko zaprojektują lub tylko wybudują będzie większa niż tych którzy zaprojektują i wybudują. Tym samym dla części wykonawców pierwotne zamówienie było nieosiągalne dlatego mogli nie składać ofert.
Jedną z przesłanek umożliwiających zastosowanie "wolnej ręki" w omawianym przypadku jest ograniczenie możliwości zmian pierwotnych warunków zamówienia do nieistotnych. Zmiana zakresu zamówienia w opisanym przypadku tj rezygnacja wybudowania chodnika i poprzestanie na projekcie w mej ocenie zmienia warunki zamówienia w sposób istotny. Potencjalna ilość wykonawców którzy tylko zaprojektują lub tylko wybudują będzie większa niż tych którzy zaprojektują i wybudują. Tym samym dla części wykonawców pierwotne zamówienie było nieosiągalne dlatego mogli nie składać ofert.
0
2016-11-14 12:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy