Forum


Powrót niepełne zabezpieczenie należytego wykonania umowy

G.

Grzegorz .....

2

Jeżeli w toku badania ofert wykonawca wskazuje wniesienie niższego niż wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy to czy można odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ ? Oferta wydaje się najkorzystniejsza ale jeszcze trwa badanie i nie dość że wyjaśniał wykonawca rażąco niską cenę to sam załączył oświadczenie, że wniesie zabezpieczenie należ wykonania umowy w formie gwarancji bankowej na okres .... lat a potem dopłaci do pełnego okresu w formie pieniężnej. Poproszony o wyjaśnienia jaką kwotę zamierza wnieść wyszło, że to będzie jakieś 2/3 prawidłowej kwoty. Dziwna sytuacja. Nikt wcześniej z wykonawców tak nie robił.
Jeżeli w toku badania ofert wykonawca wskazuje wniesienie niższego niż wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy to czy można odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ ? Oferta wydaje się najkorzystniejsza ale jeszcze trwa badanie i nie dość że wyjaśniał wykonawca rażąco niską cenę to sam załączył oświadczenie, że wniesie zabezpieczenie należ wykonania umowy w formie gwarancji bankowej na okres .... lat a potem dopłaci do pełnego okresu w formie pieniężnej. Poproszony o wyjaśnienia jaką kwotę zamierza wnieść wyszło, że to będzie jakieś 2/3 prawidłowej kwoty. Dziwna sytuacja. Nikt wcześniej z wykonawców tak nie robił.
0
2021-02-02 13:06 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 859

Nie ma tu podstaw do odrzucenia oferty ani do wyjaśnień, jeżeli oferta jest najkorzystniejsza to ją wybieracie, wzywacie do podpisania umowy i wniesienia ZNWU w wysokości określonej w dokumentacji przetargowej (SIWZ, wzorze umowy). Jak nie wniesie prawidłowego ZNWU lub w nie takiej kwocie jak miał to zrobić, to zabieracie wadium. Wniesienie ZNWU to czynność przed podpisaniem umowy.
Nie ma tu podstaw do odrzucenia oferty ani do wyjaśnień, jeżeli oferta jest najkorzystniejsza to ją wybieracie, wzywacie do podpisania umowy i wniesienia ZNWU w wysokości określonej w dokumentacji przetargowej (SIWZ, wzorze umowy). Jak nie wniesie prawidłowego ZNWU lub w nie takiej kwocie jak miał to zrobić, to zabieracie wadium. Wniesienie ZNWU to czynność przed podpisaniem umowy.
0
2021-02-02 14:28 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy