Forum


Powrót Notatka służbowa

A.

Adriana .....

2

Witam serdecznie
chciałabym się zapytać jak prawidłowo udzielić odpowiedzi na notatkę służbową wniesioną przez 1 z Wykonawców dotyczącą ofert złożonych przez 2 innych Wykonawców w tym samym postępowaniu, którym zarzuca się niezgodność oferty z SIWZ. PN poniżej progów. Wezwałam Wykonawców do odniesienia się do powyższych zarzutów, Wykonawcy przesłali odpowiedzi na zarzuty i w ocenie zamawiającego ich oferty są zgodne z SIWZ. Czy teraz powinnam Wyjaśnienia tych wykonawców przesłać dla Wykonawcy który napisał notatkę czy wystarczy jak im odpiszę że Wykonawcy przedstawili dowody na zgodność ich oferty z SIWZ, a ich zarzuty są bezpodstawne.
Witam serdecznie chciałabym się zapytać jak prawidłowo udzielić odpowiedzi na notatkę służbową wniesioną przez 1 z Wykonawców dotyczącą ofert złożonych przez 2 innych Wykonawców w tym samym postępowaniu, którym zarzuca się niezgodność oferty z SIWZ. PN poniżej progów. Wezwałam Wykonawców do odniesienia się do powyższych zarzutów, Wykonawcy przesłali odpowiedzi na zarzuty i w ocenie zamawiającego ich oferty są zgodne z SIWZ. Czy teraz powinnam Wyjaśnienia tych wykonawców przesłać dla Wykonawcy który napisał notatkę czy wystarczy jak im odpiszę że Wykonawcy przedstawili dowody na zgodność ich oferty z SIWZ, a ich zarzuty są bezpodstawne.
0
2021-02-04 09:12 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 849

To zamawiający prowadzi postępowanie. Prawo nie przewiduje konieczności udzielania jakichkolwiek wyjaśnień wykonawcy, który wniósł taką notatkę, uwagę do innych ofert. Zamawiający dla własnych potrzeb przeprowadził postępowanie wyjaśniające z wykonawcami i nie ma obowiązku informować innych wykonawców o wynikach tego postępowania, a już na pewno nie powinien tych wyjaśnień przekazywać innym wykonawcom przed wyborem oferty najkorzystniejszej. Po wyborze może je udostępnić na wniosek wykonawcy.
To zamawiający prowadzi postępowanie. Prawo nie przewiduje konieczności udzielania jakichkolwiek wyjaśnień wykonawcy, który wniósł taką notatkę, uwagę do innych ofert. Zamawiający dla własnych potrzeb przeprowadził postępowanie wyjaśniające z wykonawcami i nie ma obowiązku informować innych wykonawców o wynikach tego postępowania, a już na pewno nie powinien tych wyjaśnień przekazywać innym wykonawcom przed wyborem oferty najkorzystniejszej. Po wyborze może je udostępnić na wniosek wykonawcy.
0
2021-02-04 09:25 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy