Forum


Powrót Podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia art. 36ba

J.

Jacek .....

Fachowiec 1044

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane wykonawca chce wprowadzić podwykonawcę powinien na żądanie zamawiającego przedstawić odnoszące się do niego:
- wstępne oświadczenie (to z art. 25a ust. 1) potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,
lub
-oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Pytanie:
1. czy zawsze zamawiający musi żądać tych dokumentów? Co jak takiego żądania nie wystosuje?
2. Jeżeli tak, to czy oświadczenie podpisane przez wykonawcę wystarczy czy trzeba żądać dodatkowych dokumentów?
3. Czy takie oświadczenie trzeba żądać przed zawarciem umowy wykonawcy z podwykonawcą czy może być także po umowie?
Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane wykonawca chce wprowadzić podwykonawcę powinien na żądanie zamawiającego przedstawić odnoszące się do niego: - wstępne oświadczenie (to z art. 25a ust. 1) potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, lub -oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Pytanie: 1. czy zawsze zamawiający musi żądać tych dokumentów? Co jak takiego żądania nie wystosuje? 2. Jeżeli tak, to czy oświadczenie podpisane przez wykonawcę wystarczy czy trzeba żądać dodatkowych dokumentów? 3. Czy takie oświadczenie trzeba żądać przed zawarciem umowy wykonawcy z podwykonawcą czy może być także po umowie?
1
2016-11-15 12:05 0

DS

Dorota Szarkowska

0

Witam.
Wszystko zależy jakie postępowanie przeprowadzasz. Jeżeli poniżej progów fakultatywnie, według decyzji zamawiającego, podwykonawcy. Poniżej progów oświadczenia wstępne składa wykonawca. Jeżeli powyżej progów to wówczas podwykonawca składa również JEDZa na żądanie zamawiającego (art. 25a).
Witam. Wszystko zależy jakie postępowanie przeprowadzasz. Jeżeli poniżej progów fakultatywnie, według decyzji zamawiającego, podwykonawcy. Poniżej progów oświadczenia wstępne składa wykonawca. Jeżeli powyżej progów to wówczas podwykonawca składa również JEDZa na żądanie zamawiającego (art. 25a).
0
2016-11-15 12:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy