Forum


Powrót Wolna ręka po unieważnieniu przetargu nieograniczonego

J.

Joanna .....

31

Unieważniłam 2 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z powodu braku wpływu ofert a zadanie zrealizować trzeba. Czy mogę zastosować tryb z wolnej ręki? Czy ta jedna przesłanka wystarczy? Jakie powinny być kolejne kroki? Do kogo wysłać zaproszenie skoro wcześniej powiadamiałam o przetargu po kilku wykonawców i nie odezwał się nikt? Czy ew. mogę zaprosić tych kilku znanych mając nadzieję, że któryś się zlituje i stawi na negocjacje?
Unieważniłam 2 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z powodu braku wpływu ofert a zadanie zrealizować trzeba. Czy mogę zastosować tryb z wolnej ręki? Czy ta jedna przesłanka wystarczy? Jakie powinny być kolejne kroki? Do kogo wysłać zaproszenie skoro wcześniej powiadamiałam o przetargu po kilku wykonawców i nie odezwał się nikt? Czy ew. mogę zaprosić tych kilku znanych mając nadzieję, że któryś się zlituje i stawi na negocjacje?
0
2016-11-15 13:10 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 901

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia po negocjacjach z jednym wykonawcą, więc zaproszenie kilku jest wykluczone.
Jeśli już po pierwszym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta to można skorzystać z trybu zamówienie z wolnej ręki.
Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia po negocjacjach z jednym wykonawcą, więc zaproszenie kilku jest wykluczone. Jeśli już po pierwszym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta to można skorzystać z trybu zamówienie z wolnej ręki.
1
2016-11-15 13:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy