Forum


Powrót Termin związania ofertą

A.

Agnieszka .....

1

Przed opublikowaniem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Czy wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą wysyłam do wszystkich wykonawców, czy tylko do tych, o których wiadomo, że ich oferty pozostają ważne (np. czy wysyłam wniosek do wykonawcy, który będzie wykluczony, ponieważ nie odpowiedział na wezwanie dot. złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu).
Przed opublikowaniem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Czy wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą wysyłam do wszystkich wykonawców, czy tylko do tych, o których wiadomo, że ich oferty pozostają ważne (np. czy wysyłam wniosek do wykonawcy, który będzie wykluczony, ponieważ nie odpowiedział na wezwanie dot. złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu).
0
2021-02-09 10:54 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Jeżeli nie wykluczyliście lub nie odrzuciliście oferty to musicie do wszystkich skierować wniosek. Jak dokonacie wyboru oferty najkorzystniejszej, wniosek kierujecie do wykonawcy którego oferta jest najkorzystniejsza. Jeżeli do tego daleka droga to możecie wykluczyć wykonawców/odrzucić oferty o których już wiecie, zawiadomić wszystkich wykonawców w trybie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3, a potem można dopiero kierować wniosek o przedłużenie TZO do tych którzy dalej uczestniczą w postępowaniu.
Jeżeli nie wykluczyliście lub nie odrzuciliście oferty to musicie do wszystkich skierować wniosek. Jak dokonacie wyboru oferty najkorzystniejszej, wniosek kierujecie do wykonawcy którego oferta jest najkorzystniejsza. Jeżeli do tego daleka droga to możecie wykluczyć wykonawców/odrzucić oferty o których już wiecie, zawiadomić wszystkich wykonawców w trybie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3, a potem można dopiero kierować wniosek o przedłużenie TZO do tych którzy dalej uczestniczą w postępowaniu.
0
2021-02-09 11:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy