Forum


Powrót Zobowiązanie podmiotu trzeciego

K.

Katarzyna .....

26

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych.
Na jakim etapie Wykonawca winien przedstawić zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - czy wraz z ofertą, czy na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 upzp.
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych. Na jakim etapie Wykonawca winien przedstawić zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - czy wraz z ofertą, czy na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 upzp.
1
2016-11-15 13:44 0

P.

Piotr .....

0

Moim zdaniem należy postąpić zgodnie z z Art. 25a ust 3 pkt 2) czyli Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 – poniżej progów unijnych, a dopiero później na wezwanie.
Moim zdaniem należy postąpić zgodnie z z Art. 25a ust 3 pkt 2) czyli Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 – poniżej progów unijnych, a dopiero później na wezwanie.
1
2016-11-15 14:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy