Forum


Powrót JEDZ - Podwykonawca

K.

Katarzyna .....

26

Czy w oświadczeniu JEDZ, Podwykonawca wypełnia tylko części II A i B oraz część III?

A czy coś robicie w przypadku gdy podwykonawca wypełni JEDZA, w części które go nie dotyczą np. zaznaczy tak w części IV alfa?
Czy w oświadczeniu JEDZ, Podwykonawca wypełnia tylko części II A i B oraz część III? A czy coś robicie w przypadku gdy podwykonawca wypełni JEDZA, w części które go nie dotyczą np. zaznaczy tak w części IV alfa?
0
2021-02-09 12:32 0

K.

Katarzyna .....

26

Mam jeszcze jeden problem z JEDZ - podmiot trzeci będący jednocześnie podwykonawcą w JEDZ zaznaczył w części IV alfa, że spełnia wymagane kryteria kwalifikacji, a powinien w części IV wypełnić zakres w jakim wykonawca korzysta z zasobu podmiotu trzeciego, czy wzywać o uzupełnienie JEDZa w tym zakresie?
Mam wątpliwości bo załączone do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego bardzo szczegółowo określa zakres, który będzie udostępniony a dodatkowo w SIWZ dopuściłam możliwość wypełnienia przez Wykonawcę w części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) wyłącznie sekcję alfa (Ogólne doświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji).
Mam jeszcze jeden problem z JEDZ - podmiot trzeci będący jednocześnie podwykonawcą w JEDZ zaznaczył w części IV alfa, że spełnia wymagane kryteria kwalifikacji, a powinien w części IV wypełnić zakres w jakim wykonawca korzysta z zasobu podmiotu trzeciego, czy wzywać o uzupełnienie JEDZa w tym zakresie? Mam wątpliwości bo załączone do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego bardzo szczegółowo określa zakres, który będzie udostępniony a dodatkowo w SIWZ dopuściłam możliwość wypełnienia przez Wykonawcę w części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) wyłącznie sekcję alfa (Ogólne doświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji).
0
2021-02-09 14:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy