Forum


Powrót Postępowanie w oparciu o art. 24 aa, a złożenie dokumentów wraz z ofertą...

M.

Marzena .....

0

Zamawiający przewidział w SIWZ zastosowanie procedury odwróconej (art. 24aa). Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, złożył wraz z ofertą dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu... Czy w takiej sytuacji powinnam wezwać, zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu??? W SIWZ zaznaczyłam tylko, że Wykonawca nie będzie musiał składać odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej itd. jeżeli Zamawiający posiada oświadczenie lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy.
Zamawiający przewidział w SIWZ zastosowanie procedury odwróconej (art. 24aa). Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, złożył wraz z ofertą dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu... Czy w takiej sytuacji powinnam wezwać, zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu??? W SIWZ zaznaczyłam tylko, że Wykonawca nie będzie musiał składać odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej itd. jeżeli Zamawiający posiada oświadczenie lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy.
0
2021-02-09 15:39 0

A.

Anna .....

Fachowiec 127

Jeżeli dołączył prawidłowe dokumenty na spełnianie warunków, to przyjęłabym i nie wzywała ponownie do złożenia
Jeżeli dołączył prawidłowe dokumenty na spełnianie warunków, to przyjęłabym i nie wzywała ponownie do złożenia
0
2021-02-09 17:21 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy