Forum


Powrót JEDZ podmiotu trzeciego

K.

Katarzyna .....

26

Zamawiający w SIWZ dopuścił możliwość wypełnienia przez Wykonawcę w części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) wyłącznie sekcję alfa (Ogólne doświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji) i tak Wykonawca zrobił, zaznaczył, sekcję alfa, że spełnia wymagane kryteria kwalifikacji.
Podmiot trzeci będący podwykonawcą, który złożył JEDZ, również zaznaczył w części IV, sekcję alfa (Ogólne doświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji), że spełnia wymagane kryteria kwalifikacji. Z załączonego do oferty zobowiązania podmiotu trzeciego wiem, że podmiot trzeci oddaje do dyspozycji wykonawcy zasób osobowy (1 osobę).
Czy powinnam wzywać wykonawcę, do poprawienia części IV JEDZa podwykonawcy, tj wykazania zakresu, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego?
Proszę o pomoc.
Zamawiający w SIWZ dopuścił możliwość wypełnienia przez Wykonawcę w części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) wyłącznie sekcję alfa (Ogólne doświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji) i tak Wykonawca zrobił, zaznaczył, sekcję alfa, że spełnia wymagane kryteria kwalifikacji. Podmiot trzeci będący podwykonawcą, który złożył JEDZ, również zaznaczył w części IV, sekcję alfa (Ogólne doświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji), że spełnia wymagane kryteria kwalifikacji. Z załączonego do oferty zobowiązania podmiotu trzeciego wiem, że podmiot trzeci oddaje do dyspozycji wykonawcy zasób osobowy (1 osobę). Czy powinnam wzywać wykonawcę, do poprawienia części IV JEDZa podwykonawcy, tj wykazania zakresu, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego? Proszę o pomoc.
0
2021-02-10 14:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy