Forum


Powrót Tajemnica przedsiębiorstwa

M.

Malwina .....

24

Zamawiający w formularzu ofertowym stworzył punkt w którym Wykonawcy mogą wskazać w jakim zakresie (czyli od strony .... do strony ...) zastrzegają ofertę jako tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca wypełniając tą pozycję wpisał, że zastrzega ofertę od strony 1 do strony 13 jako tajemnicę przedsiębiorstwa, czyli całą. Podejrzewam, że zrobił to omyłkowo. Dodatkowo nie wykazał Zamawiającemu jaką to ma dla wykonawcy wartość gospodarczą i jakie podjął czynności aby te dane nie zostały ujawnione na zewnątrz.
Czy w takim przypadku powinnam odtajnić jego ofertę z automatu, gdyż nie można zastrzec pewnych danych w ofercie, czy też powinnam najpierw wezwać do wyjaśnienia.
Zamawiający w formularzu ofertowym stworzył punkt w którym Wykonawcy mogą wskazać w jakim zakresie (czyli od strony .... do strony ...) zastrzegają ofertę jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca wypełniając tą pozycję wpisał, że zastrzega ofertę od strony 1 do strony 13 jako tajemnicę przedsiębiorstwa, czyli całą. Podejrzewam, że zrobił to omyłkowo. Dodatkowo nie wykazał Zamawiającemu jaką to ma dla wykonawcy wartość gospodarczą i jakie podjął czynności aby te dane nie zostały ujawnione na zewnątrz. Czy w takim przypadku powinnam odtajnić jego ofertę z automatu, gdyż nie można zastrzec pewnych danych w ofercie, czy też powinnam najpierw wezwać do wyjaśnienia.
0
2016-05-05 05:19 0

A.

Agnieszka .....

10

W pierwszej kolejności przy takim zastrzeżeniu sprawdziłabym jakiego rodzaju informacje - dokumenty zostały przez Wykonawcę zastrzeżone, kolejno zastanowiłabym się czy rzeczywiście mogą one stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli miałabym kłopot co do kwalifikacji zwróciłabym się do Wykonawcy o wyjaśnienie (jeśli to miałoby sens).
Po ustaleniu powyższego należałoby podjąć decyzję albo "odtajniam" dane i oferta jest ważna, albo uznaję, że Wykonawca nie postąpił zgodnie z ustawą PZP art. 8 ust. 3 - odrzucenie oferty i nie "odtajniam" danych (dla skuteczności zastrzeżenia wystarczy wskazanie części podlegającej zastrzeżeniu, w związku z czym być może nie należałoby ujawniać informacji ale skoro Wykonawca nie wykazał "wartości gospodarczej" "tajemnicy" itd. to postąpił niezgodnie z art. 8 ust. 3 PZP i SIWZ jeśli w SIWZ były odpowiednie regulacje w tym zakresie).
"Automatyczne" i bezproblemowe "odtajnienie" dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP, pozostałe kwestie zawsze badam i oceniam czy mam lub też nie mam do czynienia z tajemnicą przedsiębiorstwa.
W pierwszej kolejności przy takim zastrzeżeniu sprawdziłabym jakiego rodzaju informacje - dokumenty zostały przez Wykonawcę zastrzeżone, kolejno zastanowiłabym się czy rzeczywiście mogą one stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli miałabym kłopot co do kwalifikacji zwróciłabym się do Wykonawcy o wyjaśnienie (jeśli to miałoby sens). Po ustaleniu powyższego należałoby podjąć decyzję albo "odtajniam" dane i oferta jest ważna, albo uznaję, że Wykonawca nie postąpił zgodnie z ustawą PZP art. 8 ust. 3 - odrzucenie oferty i nie "odtajniam" danych (dla skuteczności zastrzeżenia wystarczy wskazanie części podlegającej zastrzeżeniu, w związku z czym być może nie należałoby ujawniać informacji ale skoro Wykonawca nie wykazał "wartości gospodarczej" "tajemnicy" itd. to postąpił niezgodnie z art. 8 ust. 3 PZP i SIWZ jeśli w SIWZ były odpowiednie regulacje w tym zakresie). "Automatyczne" i bezproblemowe "odtajnienie" dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP, pozostałe kwestie zawsze badam i oceniam czy mam lub też nie mam do czynienia z tajemnicą przedsiębiorstwa.
1
2016-05-05 05:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy