Forum


Powrót Rażąco niska cena

M.

Malwina .....

23

W przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi pewna część wykonawców złożyła oferty o ponad 30% niższe od szacunkowej wartości zamówienia, a dodatkowo Zamawiający ma wątpliwość czy wykonawcy będą w stanie wykonać to zamówienie. Dodam również, że cena jest ceną ryczałtową. Wiem, że powinnam wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień, ale tak naprawdę o co powinnam zapytać? W piśmie poinformuję go o tym, że jego oferta jest niższa o 30% od szacunkowej wartości zamówienia i czy mam zapytać tylko Wykonawcę, czy jest w stanie za tą cenę wykonać zamówienie, przecież o czynniki cenotwórcze przy inspektorze nie zapytam. O co Państwo pytają Wykonawców przy takich zamówieniach tj. inspektorze nadzoru.
W przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlanymi pewna część wykonawców złożyła oferty o ponad 30% niższe od szacunkowej wartości zamówienia, a dodatkowo Zamawiający ma wątpliwość czy wykonawcy będą w stanie wykonać to zamówienie. Dodam również, że cena jest ceną ryczałtową. Wiem, że powinnam wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień, ale tak naprawdę o co powinnam zapytać? W piśmie poinformuję go o tym, że jego oferta jest niższa o 30% od szacunkowej wartości zamówienia i czy mam zapytać tylko Wykonawcę, czy jest w stanie za tą cenę wykonać zamówienie, przecież o czynniki cenotwórcze przy inspektorze nie zapytam. O co Państwo pytają Wykonawców przy takich zamówieniach tj. inspektorze nadzoru.
0
2016-05-05 05:25 0

K.

Katarzyna .....

1

może cos takiego:
Zamawiający..........., działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących zaoferowanej przez Państwa ceny w złożonej ofercie z dnia......... roku. Wykonawca zaoferował cenę w wysokości ................. zł brutto.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
może cos takiego: Zamawiający..........., działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących zaoferowanej przez Państwa ceny w złożonej ofercie z dnia......... roku. Wykonawca zaoferował cenę w wysokości ................. zł brutto. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
1
2016-05-05 06:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy