Forum


Powrót Sprawozdanie, podział na części i liczba ofert

M.

Marta .....

0

Witam, jeśli mam postępowanie na kilka części i np.
części jest 3, ofertę złożyło dwóch Wykonawców, jeden złożył na wszystkie 3 części a drugi na dwie. Czy w sprawozdaniu sumuję te oferty i wskazuję, że wpłynęło 5 ofert?
Czy jeden Wykonawca, mimo, że ofertę złożył np. na 3 cześć to traktuję jako jedną ofertę?
Witam, jeśli mam postępowanie na kilka części i np. części jest 3, ofertę złożyło dwóch Wykonawców, jeden złożył na wszystkie 3 części a drugi na dwie. Czy w sprawozdaniu sumuję te oferty i wskazuję, że wpłynęło 5 ofert? Czy jeden Wykonawca, mimo, że ofertę złożył np. na 3 cześć to traktuję jako jedną ofertę?
0
2021-02-12 11:08 0

M.

Mariusz .....

Fachowiec 728

ze strony Uzp: Zamówienie, w którym zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych i zawarł więcej niż jedną umowę, należy traktować jako jedno zamówienie i na potrzeby określenia wartości umowy należy zsumować ceny netto (bez podatku od towarów i usług) określone w zawartych umowach częściowych. Natomiast wskazując liczbę złożonych ofert należy uwzględnić oferty częściowe oraz wariantowe. Powyższe oznacza, że w postępowaniu, w którym zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych każda część, na którą opiewa oferta wykonawcy powinna być traktowana jak osobna oferta i sumowana. Dotyczy to również sytuacji, w której wykonawca złożył jedną ofertę na kilka lub wszystkie „części”, na które można składać oferty częściowe. Dla przykładu można wskazać postępowanie, w którym można złożyć 6 oddzielnych ofert częściowych (razem wypełniających cały zakres zamówienia) natomiast wykonawca złożył jedną ofertę obejmująca cały zakres zamówienia (wszystkie części). Wówczas, dla potrzeb wypełnienia rubryki dotyczącej liczby złożonych ofert należy przyjąć, że złożono 6 ofert.
ze strony Uzp: Zamówienie, w którym zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych i zawarł więcej niż jedną umowę, należy traktować jako jedno zamówienie i na potrzeby określenia wartości umowy należy zsumować ceny netto (bez podatku od towarów i usług) określone w zawartych umowach częściowych. Natomiast wskazując liczbę złożonych ofert należy uwzględnić oferty częściowe oraz wariantowe. Powyższe oznacza, że w postępowaniu, w którym zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych każda część, na którą opiewa oferta wykonawcy powinna być traktowana jak osobna oferta i sumowana. Dotyczy to również sytuacji, w której wykonawca złożył jedną ofertę na kilka lub wszystkie „części”, na które można składać oferty częściowe. Dla przykładu można wskazać postępowanie, w którym można złożyć 6 oddzielnych ofert częściowych (razem wypełniających cały zakres zamówienia) natomiast wykonawca złożył jedną ofertę obejmująca cały zakres zamówienia (wszystkie części). Wówczas, dla potrzeb wypełnienia rubryki dotyczącej liczby złożonych ofert należy przyjąć, że złożono 6 ofert.
0
2021-02-12 21:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy