Forum


Powrót sprawozdanie

A.

Angelika .....

1

1. Czy w Rocznym Sprawozdaniu zamówień wykazuje się (jeśli tak to gdzie) dotacje Gminy dla organizacji pozarządowych (np. klubów sportowych) przyznane na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
2. Czy w sprawozdaniu ma jakieś znaczenie jakie jest źródło pochodzenia środków na realizację zamówienia (np. dotacja z akcyzy lub ze spisu rolnego) czy nie interesuje nas źródło, a ważne jest tylko to, że było udzielone zamówienia (zakup) z tych pieniędzy?
1. Czy w Rocznym Sprawozdaniu zamówień wykazuje się (jeśli tak to gdzie) dotacje Gminy dla organizacji pozarządowych (np. klubów sportowych) przyznane na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? 2. Czy w sprawozdaniu ma jakieś znaczenie jakie jest źródło pochodzenia środków na realizację zamówienia (np. dotacja z akcyzy lub ze spisu rolnego) czy nie interesuje nas źródło, a ważne jest tylko to, że było udzielone zamówienia (zakup) z tych pieniędzy?
0
2021-02-12 12:06 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 986

Dotacje to nie są zamówienia publiczne ( w nowej PZP już nie występują),a w starej ustawie były wyłączone z art. 4 pkt 7 i wykazuje się je w sprawozdaniu za 2020 r. w ostatniej tabeli "Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy"
Źródła pochodzenia nie mają znaczenia.
Dotacje to nie są zamówienia publiczne ( w nowej PZP już nie występują),a w starej ustawie były wyłączone z art. 4 pkt 7 i wykazuje się je w sprawozdaniu za 2020 r. w ostatniej tabeli "Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy" Źródła pochodzenia nie mają znaczenia.
0
2021-02-12 12:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy