Forum


Powrót oświadczenie z art. 17 ust. 2 a brak ofert

M.

Małgorzata .....

19

Czy w przypadku, gdy w postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty, ani też nikt nie składał zapytania do SIWZ, osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz kierownik muszą składać oświadczenie z art. 17 ust. 2? Nadmieniam, że wpłynęła jedna oferta po terminie i zostanie odesłana bez otwierania.
Czy w przypadku, gdy w postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty, ani też nikt nie składał zapytania do SIWZ, osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz kierownik muszą składać oświadczenie z art. 17 ust. 2? Nadmieniam, że wpłynęła jedna oferta po terminie i zostanie odesłana bez otwierania.
1
2016-11-16 06:53 0

K.

Katarzyna .....

0

Tak . Minimum komisja.
Tak . Minimum komisja.
1
2016-11-16 06:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy