Forum


Powrót Podpis na Formularzu oferty

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Przetarg unijny. Wykonawca wypełnił formularz ofertowy i napisał w treści:
Ja (/My) niżej podpisany(/ni) napisał w miejscu: imię i nazwisko np. :Jan Kowalski”, działając w imieniu i na rzecz: „wpisał nazwę firmy”, a podpisał się kwalifikowanym podpisem elektronicznym „Henryk Nowak”. Czy przyjąć, czy wyjaśniać? Bo i Jan Kowalski i Henryk Nowak jako spółka z o.o. mogą samodzielnie podpisywać ofertę.
Przetarg unijny. Wykonawca wypełnił formularz ofertowy i napisał w treści: Ja (/My) niżej podpisany(/ni) napisał w miejscu: imię i nazwisko np. :Jan Kowalski”, działając w imieniu i na rzecz: „wpisał nazwę firmy”, a podpisał się kwalifikowanym podpisem elektronicznym „Henryk Nowak”. Czy przyjąć, czy wyjaśniać? Bo i Jan Kowalski i Henryk Nowak jako spółka z o.o. mogą samodzielnie podpisywać ofertę.
0
2021-02-15 18:12 0

M.

Mariusz .....

Fachowiec 643

Proszę się zwrócić do wykonawcy o złożenie wyjaśnień na podstawie dawnego art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, zobaczyć co napiszą a póxniej podjąć decyzję co dalej.
Proszę się zwrócić do wykonawcy o złożenie wyjaśnień na podstawie dawnego art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, zobaczyć co napiszą a póxniej podjąć decyzję co dalej.
0
2021-02-15 18:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy