Forum


Powrót dialog techniczny a złożenie oferty

R.

Roksana .....

0

Dzień dobry,
postępowanie powyżej progów unijnych, na podstawie starej ustawy pzp. Wykonawca brał udział w dialogu technicznym a teraz składa ofertę w przetargu. Czy w JEDZ wystarczy, że na pytanie: Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o)instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? zaznaczy TAK i wpisze "udział w dialogu technicznym"? Czy Wykonawca powinien jakoś szczegółowo opisać tą kwestie?
Dzień dobry, postępowanie powyżej progów unijnych, na podstawie starej ustawy pzp. Wykonawca brał udział w dialogu technicznym a teraz składa ofertę w przetargu. Czy w JEDZ wystarczy, że na pytanie: Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o)instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? zaznaczy TAK i wpisze "udział w dialogu technicznym"? Czy Wykonawca powinien jakoś szczegółowo opisać tą kwestie?
0
2021-02-16 11:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy