Forum


Powrót Wykazanie spełnienia warunku w JEDZ

Aleksandra Łabuś

9

Czy wykonawca w JEDZ ma wykazać wszystkie elementy mające wpływ na ocenę spełnienia warunku?

W części IV C: 1b odnośnie wykonania dostaw/usług w jedz jest wzór tabeli do wypełnienia kolumny: Opis, Kwoty, Daty, Odbiorcy. Wypełnienie tych pól nie wykazuje wszystkich elementów spełnienia warunku. W pkt. Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji wykonawca zaznaczył tak. Nie wiem czy traktować to jako wstępne oświadczenie wykonawcy potwierdzające że spełnia warunki i iść dalej, czy wzywać go do uzupełnienia Jedz w zakresie wykazania wszystkich składowych warunku. Samo wpisanie odbiorcy, kwoty, przedmiotu nie wskazuje np. na liczbę odbiorców. Z drugiej strony po to wykonawca składa później na wezwanie pełen Wykaz by wszystkie te elementy potwierdzić później.
Czy wykonawca w JEDZ ma wykazać wszystkie elementy mające wpływ na ocenę spełnienia warunku? W części IV C: 1b odnośnie wykonania dostaw/usług w jedz jest wzór tabeli do wypełnienia kolumny: Opis, Kwoty, Daty, Odbiorcy. Wypełnienie tych pól nie wykazuje wszystkich elementów spełnienia warunku. W pkt. Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji wykonawca zaznaczył tak. Nie wiem czy traktować to jako wstępne oświadczenie wykonawcy potwierdzające że spełnia warunki i iść dalej, czy wzywać go do uzupełnienia Jedz w zakresie wykazania wszystkich składowych warunku. Samo wpisanie odbiorcy, kwoty, przedmiotu nie wskazuje np. na liczbę odbiorców. Z drugiej strony po to wykonawca składa później na wezwanie pełen Wykaz by wszystkie te elementy potwierdzić później.
0
2016-11-16 08:44 0

W.

Wiesława .....

6

Pytanie czy zezwoliłaś na to, że wystarczające jest wypełnienie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji. A ja mam pytanie z jaką datą Wykonawca ma podpisać JEDZ jeżeli wezwę go do uzupełnienia JEDZ do powiedzmy 23.11.2016 r. skoro oświadczenia w JEDZ mają być aktualne na dzień składania ofert. Czy Wykonawca ma podpisać JEDZ z datą składania ofert czy z datą uzupełnienia (muszę wezwać bo nie wypełnił mi informacji dotyczącej posiadania środków finansowych).
Pytanie czy zezwoliłaś na to, że wystarczające jest wypełnienie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji. A ja mam pytanie z jaką datą Wykonawca ma podpisać JEDZ jeżeli wezwę go do uzupełnienia JEDZ do powiedzmy 23.11.2016 r. skoro oświadczenia w JEDZ mają być aktualne na dzień składania ofert. Czy Wykonawca ma podpisać JEDZ z datą składania ofert czy z datą uzupełnienia (muszę wezwać bo nie wypełnił mi informacji dotyczącej posiadania środków finansowych).
1
2016-11-16 10:49 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy