Forum


Powrót zabezpieczenie należytego wykonania umowy

KM

Karolina Misztal

14

Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczy okresu rękojmi za wady czy okresu gwarancji? Wykonawca, z którym mamy podpisać umowę, zaproponował w ofercie 7 lat gwarancji na roboty budowlane, ale zabezpieczenie w formie gwarancji wniósł na okres 5 lat. Czy ma tu zastosowanie art. 150 ust. 7 ustawy po nowelizacji? - chodzi o to zobowiązanie do przedłużenia gwarancji.
Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczy okresu rękojmi za wady czy okresu gwarancji? Wykonawca, z którym mamy podpisać umowę, zaproponował w ofercie 7 lat gwarancji na roboty budowlane, ale zabezpieczenie w formie gwarancji wniósł na okres 5 lat. Czy ma tu zastosowanie art. 150 ust. 7 ustawy po nowelizacji? - chodzi o to zobowiązanie do przedłużenia gwarancji.
0
2016-11-16 10:44 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Zabezpieczenie dzieli się na 2 części które zwracamy: 70% do 30 dni od wykonania zamówienia i stwierdzenia przez zamawiającego za należycie wykonane, oraz 30% z tytułu rękojmi za wady. Gwarancja i rękojmia to 2 różne rzeczy, ale teoretycznie umownie mogą być zrównane. Art. 150 ust.7 będzie miał wtedy zastosowanie jak żądaliście rękojmi za wady na okres 7 lat lub okres gwarancji i rękojmi zrównaliście w umowie. Jeżeli nie to zabezpieczenie w formie gwarancji na 5 lat jest poprawne.
Zabezpieczenie dzieli się na 2 części które zwracamy: 70% do 30 dni od wykonania zamówienia i stwierdzenia przez zamawiającego za należycie wykonane, oraz 30% z tytułu rękojmi za wady. Gwarancja i rękojmia to 2 różne rzeczy, ale teoretycznie umownie mogą być zrównane. Art. 150 ust.7 będzie miał wtedy zastosowanie jak żądaliście rękojmi za wady na okres 7 lat lub okres gwarancji i rękojmi zrównaliście w umowie. Jeżeli nie to zabezpieczenie w formie gwarancji na 5 lat jest poprawne.
1
2016-11-16 12:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy