Forum


Powrót stawka roboczogodziny w kosztorysie ofertowym 13 zł

M.

Marta .....

2

PN ogłoszony w 2020r.
- do oferty wymagany był kosztorys ofertowy
- w 90% wykonawcy podali w kosztorysach stawkę roboczogodziny 12,25 - 18 zł netto
- minimalna stawka na 2021 rok to 18,30 zł
- wymóg w SIWZ zatrudnienia - umowa o pracę
Czy podana w kosztorysie roboczogodzina powinna zawierać wynagrodzenie netto pracownika i pozapłacowe koszty pracy ponoszone przez pracownika i pracodawcę, a jeśli tak to moim zdaniem powinna ona wynosić minimum 18,30zł, czy tak?
PN ogłoszony w 2020r. - do oferty wymagany był kosztorys ofertowy - w 90% wykonawcy podali w kosztorysach stawkę roboczogodziny 12,25 - 18 zł netto - minimalna stawka na 2021 rok to 18,30 zł - wymóg w SIWZ zatrudnienia - umowa o pracę Czy podana w kosztorysie roboczogodzina powinna zawierać wynagrodzenie netto pracownika i pozapłacowe koszty pracy ponoszone przez pracownika i pracodawcę, a jeśli tak to moim zdaniem powinna ona wynosić minimum 18,30zł, czy tak?
0
2021-02-22 09:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy