Forum


Powrót JEDZ w ESPD

M.

Mariusz .....

9

Tworzę JEDZ na ESPD. W zakresie wykluczenia w SWZ jest mowa tylko o przesłankach obligatoryjnych. Pytanie dotyczy Części III litery C. Mam wątpliwości czy należy zaznaczyć 3 pierwsze ‘Kwadraty”: tj. "Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w: 1. dziedzinie prawa środowiska, 2. prawa socjalnego i 3. prawa pracy.
Tworzę JEDZ na ESPD. W zakresie wykluczenia w SWZ jest mowa tylko o przesłankach obligatoryjnych. Pytanie dotyczy Części III litery C. Mam wątpliwości czy należy zaznaczyć 3 pierwsze ‘Kwadraty”: tj. "Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w: 1. dziedzinie prawa środowiska, 2. prawa socjalnego i 3. prawa pracy.
0
2021-02-23 08:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy