Forum


Powrót termin związania ofertą

J.

Justyna .....

0

postępowanie niepubliczne, przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe.
29.12.2020r złożyłam ofertę, termin związania ofertą 60 dni, 8.01.2021r złożona przez nas oferta negocjacyjna.
Moje pytanie: od której daty powinien być liczony termin związania ofertą? Od pierwotnej czy tej negocjacyjnej?
postępowanie niepubliczne, przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe. 29.12.2020r złożyłam ofertę, termin związania ofertą 60 dni, 8.01.2021r złożona przez nas oferta negocjacyjna. Moje pytanie: od której daty powinien być liczony termin związania ofertą? Od pierwotnej czy tej negocjacyjnej?
0
2021-02-24 10:40 0

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Do kiedy był wyznaczony termin na złożenie ofert. Np. do 08.01.2021 r. - wówczas od tego dnia się liczy (ten dzień też)
Do kiedy był wyznaczony termin na złożenie ofert. Np. do 08.01.2021 r. - wówczas od tego dnia się liczy (ten dzień też)
0
2021-02-25 16:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy