Forum


Powrót Uzupełnienie dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2

J.

Jakub .....

0

Przetarg nieograniczony na usługę, Zamawiający otrzymał jedną ofertę, dokonał jej oceny i wszystko jest ok. Zgodnie z art. 26 ust 2 wezwał Wykonawcę do złożenia w terminie 5 dni dokumentu na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca przesłał dokument, który potwierdził spełnienie warunku jednak wpłyną on do Zamawiającego dzień po terminie. Co w takiej sytuacji powinien zrobić Zamawiający? Uznać, że Wykonawca nie złożył oświadczenia i wezwać do ponownego uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3? Czy uznać, że uchybienie terminowi postawionemu przez Zamawiającego nie ma tutaj znaczenia? Proszę o podpowiedź.
Przetarg nieograniczony na usługę, Zamawiający otrzymał jedną ofertę, dokonał jej oceny i wszystko jest ok. Zgodnie z art. 26 ust 2 wezwał Wykonawcę do złożenia w terminie 5 dni dokumentu na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca przesłał dokument, który potwierdził spełnienie warunku jednak wpłyną on do Zamawiającego dzień po terminie. Co w takiej sytuacji powinien zrobić Zamawiający? Uznać, że Wykonawca nie złożył oświadczenia i wezwać do ponownego uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3? Czy uznać, że uchybienie terminowi postawionemu przez Zamawiającego nie ma tutaj znaczenia? Proszę o podpowiedź.
1
2016-11-16 18:25 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Występowanie o posiadany dokument jest bezcelowe, tym bardziej że przepis art 26 ust 6 zwalnia wykonawcę z obowiązku przedkładania dokumentów które już posiada zamawiający.
Występowanie o posiadany dokument jest bezcelowe, tym bardziej że przepis art 26 ust 6 zwalnia wykonawcę z obowiązku przedkładania dokumentów które już posiada zamawiający.
1
2016-11-16 19:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy